VlogaVloga za izdajo dovoljenja za zbiranje prostovoljnih prispevkov

Prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče. Dovoljenje se izda v primerih, ko prosilec izkaže upravičen razlog.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec pošlje nepridobitna pravna ali fizična oseba upravni enoti, na območju katere ima sedež oziroma stalno prebivališče.

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete
  • kopijo temeljnega akta ali drugega akta nepridobitne pravne osebe, iz katerega je razvidna dejavnost,
  • navedbo, na kakšen način boste zbirali prostovoljne prispevke. (nabiralne pole, blagajniški prejemek ipd.)

 

Kopije temeljnega akta ni potrebno priložiti društvu, ki je vpisano v register društev pri upravni enoti, pri kateri vlaga zahtevo.

Stroški postopka
Namen Strošek
Dovoljenje za pobiranje prostovoljnih prispevkov
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjen obrazec vloži nepridobitna pravna ali fizična oseba pri upravni enoti, na območju katere ima sedež oziroma stalno prebivališče.

Obrazec
Za oddajo vloge potrebujete
  • kopijo temeljnega akta ali drugega akta nepridobitne pravne osebe, iz katerega je razvidna dejavnost,
    navedbo, na kakšen način boste zbirali prostovoljne prispevke. (nabiralne pole, blagajniški prejemek ipd.)

 

Kopije temeljnega akta ni potrebno priložiti društvu, ki je vpisano v register društev pri upravni enoti, pri kateri vlaga zahtevo.

Stroški postopka
Namen Strošek
Dovoljenje za pobiranje prostovoljnih prispevkov
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE