VlogaVloga za določitev, preštevilčenje ali ukinitev hišne številke

Investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe, vložijo vlogo za določitev hišne številke.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno vlogo za določitev, preštevilčenje ali ukinitev hišne številke pošljete na geodetsko upravo.

Podatek o prebivanju ljudi v stavbi oziroma o opravljanju poslovne dejavnosti podate z izjavo na vlogi za določitev hišne številke.

Če ob oddaji vloge za določitev hišne številke naročite tudi tablico s hišno številko, vam geodetska uprava obračuna stroške za izdelavo hišne številke, skladno s cenikom izdelovalca

Za oddajo vloge potrebujete

Če stavba še ni evidentirana v katastru stavb ali registru nepremičnin, morate poleg zahteve za določitev hišne številke vložiti tudi zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb ali izpolnjen vprašalnik v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin..

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno vlogo za določitev, preštevilčenje ali ukinitev hišne številke pošljete na geodetsko upravo..

Podatek o prebivanju ljudi v stavbi oziroma o opravljanju poslovne dejavnosti podate z izjavo na vlogi za določitev hišne številke.

Če ob oddaji vloge za določitev hišne številke naročite tudi tablico s hišno številko, vam geodetska uprava obračuna stroške za izdelavo hišne številke, skladno s cenikom izdelovalca.

 

 

Za oddajo vloge potrebujete

Če stavba še ni evidentirana v katastru stavb ali registru nepremičnin, morate poleg zahteve za določitev hišne številke vložiti tudi zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb ali izpolnjen vprašalnik v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (258):

Da

Ne

Delno