VlogaVloga za odjavo začasnega prebivališča s strani stanodajalca

Vloga omogoča stanodajalcem odjavo začasnega prebivališča za njihove stanovalce. Stanodajalec odjavi začasno prebivališče posameznika, ki se nastani v njegovem nastanitvenem objektu, v roku treh dni po njegovem odhodu.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se bodo vaši osebni podatki v obrazec prenesli samodejno.

Ročno pa morate vpisati:

- podatke o stanodajalcu (fizični ali pravni osebi)

- podatke o vsakem stanovalcu, ki ga odjavljamo

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Če vlogo podate osebno na upravni enoti, vam ni potrebno izpolnjevati posebnega obrazca.

Navesti pa morate:

- podatke o stanodajalcu (fizični ali pravni osebi)

- podatke o vsakem stanovalcu, ki ga odjavljamo

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE