VlogaVloga za odjavo začasnega naslova v tujini - za mladoletnega otroka in drugo osebo

Vloga omogoča staršem, skrbnikom in drugim osebam s pooblastilom odjavo začasnega naslova v tujini za mladoletno oziroma za poslovno nesposobno osebo in drugo osebo, ki je prijavitelja pisno pooblastila za odjavo začasnega naslova v tujini.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. Podatke o otroku ali drugi osebi morate vnesti ročno.

Za oddajo vloge potrebujete

Če odjavljate začasni naslov v tujini za drugo osebo, ki vas je pooblastila za odjavo, je potrebno priložiti optično prebrano podpisano pooblastilo te osebe.

Če ste zakoniti zastopnik te osebe, pooblastilo ni potrebno.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava stalnega prebivališča
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo oddate ustno na upravni enoti, posebnega obrazca ni potrebno izpolnjevati.

Posamezniku, mlajšemu od 18 let, ter posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavijo vrnitev v Republiko Slovenijo starši ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva.

V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali naslov v tujini odjavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite optično prebrano soglasje drugega starša. Če odjavljate naslov v tujini za drugo osebo, ki vas je pooblastila za odjavo, vlogi priložite optično prebrano podpisano pooblastilo te osebe.

Za oddajo vloge potrebujete

Veljaven osebni dokument.

Če odjavljate naslov za drugo osebo, ki vas je pooblastila za odjavo naslova v tujini, potrebujete njeno podpisano pooblastilo.

Če ste zakoniti zastopnik te osebe, pooblastilo ni potrebno.

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava stalnega prebivališča
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (159):

Da

Ne

Delno