VlogaVloga za prijavo začasnega naslova v tujini

Državljan in tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se začasno naseli v tujini za več kot 90 dni, najpozneje v 15 dneh od naselitve pristojnemu organu prijavi začasni naslov v tujini, spremembo začasnega naslova v tujini pa najpozneje v 15 dneh od spremembe.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
  • Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.
  • Navesti je potrebno podatke o začasnem naslovu v tujini.
  • Po uspešnem evidentiranju prijave začasnega naslova v tujini vam upravna enota izda potrdilo o prijavi začasnega naslova v tujini ter vam ga posreduje po redni pošti.
Za oddajo vloge potrebujete

Na vlogi navedete podatke o začasnem naslovu v tujini.

Naslov v tujini sestavljajo ime in koda države, ime ožjega območja, če v državi obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja, če obstajata, poštna številka in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v tujini štejejo kot sestavni del naslova.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava začasnega naslova v tujini
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
  • Vlogo oddate na upravni enoti, posebnega obrazca ni potrebno izpolnjevati. Izpolni ga upravna enota, vi ga le podpišete.
  • Ob prijavi je potrebno navesti točen naslov v tujini, kjer boste začasno prebivali.
  • Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita začasni naslov v tujini starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Prijavo začasnega naslova v tujini lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti začasni naslov v tujini.
Za oddajo vloge potrebujete
  • veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo,
  • podatke o začasnem naslovu v tujini.

Naslov v tujini sestavljajo ime in koda države, ime ožjega območja, če v državi obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja, če obstajata, poštna številka in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v tujini štejejo kot sestavni del naslova.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava začasnega naslova v tujini
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (233):

Da

Ne

Delno