VlogaVloga za izjavo o pripadnosti gospodinjstvu

Če imate prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, morate opredeliti pripadnost gospodinjski skupnosti.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec  prenesejo samodejno. Navesti je potrebno podatke o nosilcu gospodinjstva, članih gospodinjstva in medsebojnih razmerjih.

Stroški postopka
Namen Strošek
Vodenje evidence gospodinjstev
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
  • Če izjavo podate osebno, vam ni potrebno izpolnjevati posebnega obrazca. Navesti je morate podatke o nosilcu gospodinjstva, članih gospodinjstva in medsebojnih razmerjih.
  • Obrazec "Izjava o pripadnosti gospodinjstvu" se na upravni enoti ali krajevnem uradu RS izpiše programsko. Vaša dolžnost je pregledati izpolnjen obrazec in ga, če se z njim strinjate, podpisati.
Za oddajo vloge potrebujete

Veljaven osebni dokument.

Stroški postopka
Namen Strošek
Vodenje evidence gospodinjstev
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (194):

Da

Ne

Delno