Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

VlogaVloga za odjavo začasnega prebivališča - za mladoletnega otroka in drugo osebo

Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, odjavita začasno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Odjavo začasnega prebivališča lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo. Začasno prebivališče je potrebno odjaviti najpozneje v osmih dneh po odselitvi.

Navodila
 • Začasno prebivališče je potrebno odjaviti najpozneje v osmih dneh po odselitvi.
 • Začasno prebivališče lahko odjavite tudi pred odselitvijo, če navedete datum odselitve.
 • Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, odjavita začasno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti za­stopnik. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Odjavo začasnega prebivališča lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami odjaviti začasno prebivališče.
Za oddajo vloge potrebujete
 • V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali prebivališče odjavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite optično prebrano soglasje drugega starša.

 • Če odjavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za odjavo prebivališča, je potrebno priložiti optično prebrano podpisano pooblastilo te osebe.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno
Navodila
 • Začasno prebivališče je potrebno odjaviti najpozneje v osmih dneh po odselitvi. Začasno prebivališče lahko odjavite tudi pred odselitvijo, če navedete datum odselitve.
 • Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, odjavita začasno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti za­stopnik. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Odjavo začasnega prebivališča lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami odjaviti začasno prebivališče.
 • Lastnoročno podpisano vlogo naslovite na katero koli upravno enoto v RS, po elektronski pošti ali po navadni pošti. V vlogi navedete vaše osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva ali EMŠO) in dejstvo, da odjavljate začasno prebivališče na naslovu, ki ga prav tako navedete. 
Za oddajo vloge potrebujete
 • V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali prebivališče odjavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša.
 • Če odjavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za odjavo prebivališča, je potrebno priložiti njeno podpisano pooblastilo.
Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno
Navodila
 • Začasno prebivališče je potrebno odjaviti najpozneje v osmih dneh po odselitvi.
 • Začasno prebivališče lahko odjavite tudi pred odselitvijo, če navedete datum odselitve.
 • Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, odjavita začasno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti za­stopnik. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Odjavo začasnega prebivališča lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami odjaviti začasno prebivališče.
Za oddajo vloge potrebujete
 • V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali prebivališče odjavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša.

 • Če odjavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za odjavo prebivališča, je potrebno priložiti njeno podpisano pooblastilo.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE