VlogaVloga za odjavo začasnega prebivališča

Začasno prebivališče odjavite najpozneje v osmih dneh, začasni naslov v tujini pa v 15 dneh po odselitvi. Začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ali začasni naslov v tujini lahko odjavite tudi pred odselitvijo, če navedete datum odselitve.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
  • Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki prenesejo v obrazec samodejno. Vnesti morate naslov začasnega prebivališča, ki ga odjavljate.
  • Izpolnjeno vlogo posredujete upravni enoti, na območju katere prijavljate začasno prebivališče.
  • Začasno prebivališče je potrebno odjaviti najpozneje v osmih dneh po odselitvi.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
  • Začasno prebivališče je potrebno odjaviti najpozneje v osmih dneh po odselitvi.
  • Vlogo oddate ustno na upravni enoti, posebnega obrazca ni potrebno izpolnjevati.
  • Obrazec izpolni upravna enota, vi ga le podpišete.
Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE