VlogaVloga za prijavo stalnega naslova v tujini

Vlogo za prijavo stalnega naslova v tujini vložite pri pristojnem organu (upravni enoti, krajevnem uradu ali diplomatsko konzularnemu predstavništvu RS v tujini), najpozneje v 15 dneh od naselitve. Stalni naslov v tujini lahko prijavite tudi pred naselitvijo v tujini, če ob prijavi navedete datum naselitve.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec  prenesejo samodejno.

Elektronsko prijavo stalnega naslova v tujini za mladoletnega otroka lahko izvedete z vlogo za prijavo stalnega naslova v tujini za mladoletno osebo.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava stalnega naslova v tujini
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo oddate ustno na upravni enoti. Posebnega obrazca ni potrebno izpolnjevati. Obrazec izpolni upravna enota, vi ga le podpišete.

Za posameznika, mlajšega od 18 let, ter posameznika, ki ni poslovno sposoben, vložijo vlogo za prijavo starši ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva. V primerih, ko starši živijo na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali naslov v tujini prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti stalni naslov v tujini.

Za oddajo vloge potrebujete
  • veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo
Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava stalnega naslova v tujini
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (214):

Da

Ne

Delno