VlogaZahteva za evidentiranje spremembe bonitete zemljišča

Upravni postopek evidentiranja spremembe bonitete zemljišča se uvede na zahtevo lastnika zemljišča.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Zahtevo za evidentiranje spremembe bonitete zemljišča pošljite na geodetsko upravo.

Za oddajo vloge potrebujete

Zahtevi morate priložiti elaborat spremembe bonitete zemljišča, ki ga izdela geodetsko podjetje

Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba bonitete zemljišča
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Zahtevo za evidentiranje spremembe bonitete zemljišča oddajte na geodetski upravi.

Za oddajo vloge potrebujete

Zahtevi morate priložiti elaborat spremembe bonitete zemljišča, ki ga izdela geodetsko podjetje

Stroški postopka
Namen Strošek
Sprememba bonitete zemljišča
22,60 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (90):

Da

Ne

Delno