VlogaZahteva za uvedbo postopka evidentiranja parcelacije

Če želite združiti več parcel ali deliti eno parcelo na več delov, lahko na geodetski upravi zahtevate evidentiranje parcelacije.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno zahtevo za uvedbo postopka evidentiranja parcelacije pošljite na geodetsko upravo. Geodetska uprava izda odločbo in po njeni dokončnosti evidentira novo nastale meje v zemljiški kataster.

Vlogo lahko oddate brez plačila takse in naknadno vam bomo posredovali plačilni nalog, ki ga lahko plačate v 15 dneh po prejemu.

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi priložite elaborat parcelacije ali enoten elaborat ureditve meje in parcelacije.

Če parcelacijo izvajate na podlagi akta državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, priložite tudi ta akt.

Stroški postopka
Namen Strošek
Združitev ali delitev parcele
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno zahtevo za uvedbo postopka evidentiranja parcelacije oddajte na geodetski upravi. Geodetska uprava izda odločbo in po njeni dokončnosti evidentira novo nastale meje v zemljiški kataster.

Za oddajo vloge potrebujete

Vlogi priložite elaborat parcelacije ali enoten elaborat ureditve meje in parcelacije.

Če parcelacijo izvajate na podlagi akta državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, priložite tudi ta akt.

Stroški postopka
Namen Strošek
Združitev ali delitev parcele
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE