VlogaZahteva za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje

Vlogo za ureditev mej parcele, ki v zemljiškem katastru niso evidentirane kot urejene lahko oddate če ste lastnik, solastnik ali skupni lastnik parcele.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Zahevo za uvedbo postopka za evidentiranje urejene meje izpolnite in jo pošljite na geodetsko upravo.

Vlogo lahko oddate brez plačila takse in naknadno vam bomo posredovali plačilni nalog, ki ga lahko plačate v 15 dneh po prejemu.

Za oddajo vloge potrebujete

Zahtevi morate priložiti elaborat ureditve meje.

Stroški postopka
Namen Strošek
Ureditev meje parcele
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Zahevo za uvedbo postopka za evidentiranje urejene meje izpolnite in jo oddajte na geodetski upravi.

Za oddajo vloge potrebujete

Zahtevi morate priložiti elaborat ureditve meje.

Stroški postopka
Namen Strošek
Ureditev meje parcele
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE