Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

VlogaVloga za prijavo začasnega prebivališča - za mladoletnega otroka in drugo osebo

Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita začasno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik na naslov, kjer bo posameznik začasno prebival. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Prijavo prebivališča lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo.

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. V obrazec je potrebno vpisati podatke o otroku oziroma drugi osebi.

Izpolnjeno vlogo posredujete upravni enoti, na območju katere prijavljate začasno prebivališče.

Za oddajo vloge potrebujete
  • V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali prebivališče prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite optično prebrano soglasje drugega starša.

  • Če prijavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo začasnega prebivališča, potrebujete njeno optično prebrano podpisano pooblastilo.
Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno
Navodila

Obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in ga skupaj s prilogami pošljite na naslov upravne enote, na območju katere prijavljate stalno prebivališče oziroma skeniranega skupaj s prilogami posredujete na elektronski naslov upravne enote.

Za oddajo vloge potrebujete

V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali prebivališče prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša.

Če prijavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo začasnega prebivališča, potrebujete njeno podpisano pooblastilo.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno
Navodila

Za prijavo začasnega prebivališča ni potrebno izpolnjevati nobenega obrazca, vse potrebno uredijo na upravni enoti. Prijavo uredite na upravni enoti, na območju katere prijavljate začasno prebivališče.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Veljaven osebni dokument.
  • V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali prebivališče prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša.

  • Če prijavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo začasnega prebivališča, potrebujete njeno podpisano pooblastilo.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE