VlogaVloga za prijavo začasnega prebivališča - za mladoletnega otroka in drugo osebo

Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita začasno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik na naslov, kjer bo posameznik začasno prebival. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Prijavo prebivališča lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. V obrazec je potrebno vpisati podatke o otroku oziroma drugi osebi.

Izpolnjeno vlogo posredujete upravni enoti, na območju katere prijavljate začasno prebivališče.

Za oddajo vloge potrebujete
  • V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali prebivališče prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite optično prebrano soglasje drugega starša.

  • Če prijavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo začasnega prebivališča, potrebujete njeno optično prebrano podpisano pooblastilo.
Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in ga skeniranega skupaj s prilogami posredujete na elektronski naslov upravne enote.

Za oddajo vloge potrebujete

V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali prebivališče prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša.

Če prijavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo začasnega prebivališča, potrebujete njeno podpisano pooblastilo.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Za pridobitev potrdila ni potrebno izpolnjevati nobenega obrazca, vse potrebno uredijo na upravni enoti.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Veljaven osebni dokument.
  • V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali prebivališče prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša.

  • Če prijavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo začasnega prebivališča, potrebujete njeno podpisano pooblastilo.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE