VlogaVloga za prijavo začasnega prebivališča

Vlogo za prijavo začasnega prebivališča se vloži pri upravni enoti. Začasno prebivališče je potrebno prijaviti v primeru, ko bo državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje, ki začasno prebiva zunaj naslova stalnega prebivališča, vendar ne pri stanodajalcu ali gostitelju, na tem naslovu prebival več kot 90 dni.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno. V vlogi morate navesti naslov začasnega prebivališča in priložiti dokazilo o pravici do prebivanja na izbranem naslovu.

 

Vlogo lahko oddate na katerokoli Upravno enoto. Po možnosti na tisto, v kateri je naslov bivališča, ki ga prijavljate.

 

 

 

 

 

 

Za oddajo vloge potrebujete
  • Dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslo­vu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in ga skeniranega skupaj s prilogami posredujete na elektronski naslov upravne enote.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslo­vu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca.
Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
  • Prijaviti morate v osmih dneh od dneva začasne naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za začasno prebivanja tujca.

  • Ob vložitvi vloge se morate opredeliti do naslova za vročanje.

  • Vlogo vložite ustno na upravni enoti, posebnega obrazca ni potrebno izpolnjevati. Obrazec izpišejo na upravni enoti, vi ga le podpišete.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo.
  • Dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki se prijavlja. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslo­vu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca.

 

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava začasnega prebivališča
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE