VlogaZahteva za uskladitev podatkov zemljiškega katastra oziroma katastra stavb

Upravni postopek uskladitve podatkov zemljiškega katastra oziroma katastra stavb se uvede po uradni dolžnosti ali na zahtevo lastnika parcele, stavbe ali dela stavbe oziroma druge osebe, ki izkaže pravni interes.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno zahtevo za uskladitev podatkov zemlljiškega katastra oziroma katastra stavb pošljite na geodetsko upravo.

Stroški postopka
Namen Strošek
Uskladitev podatkov v katastru - podatki se uskladijo
Brezplačno
Uskladitev podatkov v katastru - zahteva se zavrne
22,60 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno zahtevo za uskladitev podatkov zemlljiškega katastra oziroma katastra stavb oddate na geodetski upravi.

Stroški postopka
Namen Strošek
Uskladitev podatkov v katastru - podatki se uskladijo
Brezplačno
Uskladitev podatkov v katastru - zahteva se zavrne
22,60 EUR

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (91):

Da

Ne

Delno