VlogaZahteva za ugotovitev urejenosti mej

Upravni postopek ugotovitve urejenosti mej se uvede na zahtevo lastnika parcele ali po uradni dolžnosti.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno zahtevo za ugotovitev urejenosti mej priporočeno pošljite na geodetsko upravo.

Vlogo lahko oddate brez plačila takse in naknadno vam bomo posredovali plačilni nalog, ki ga lahko plačate v 15 dneh po prejemu.

Stroški postopka
Namen Strošek
Ugotavljanje urejenosti mej - zahteva se zavrne
22,60 EUR
Ugotavljanje urejenosti mej - meje se štejejo za urejene in izda se potrdilo o urejeni meji
13,50 EUR
Ugotavljanje urejenosti mej - meje se štejejo za urejene
4,50 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Izpolnjeno zahtevo za ugotovitev urejenosti mej oddajte na geodetski upravi.

Stroški postopka
Namen Strošek
Ugotavljanje urejenosti mej - zahteva se zavrne
22,60 EUR
Ugotavljanje urejenosti mej - meje se štejejo za urejene in izda se potrdilo o urejeni meji
13,50 EUR
Ugotavljanje urejenosti mej - meje se štejejo za urejene
4,50 EUR
POVRATNE INFORMACIJE