VlogaVloga za prijavo stalnega prebivališča za mladoletno ali drugo osebo

Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita stalno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik na naslov, kjer posameznik stalno prebiva. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Prijavo prebivališča lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
 • Po prijavi z digitalnim potrdilom se vaši osebni podatki prenesejo v obrazec samodejno.
 • Podatke o otroku oziroma o drugi osebi je potrebno vpisati ročno.
 • Navesti je potrebno novi naslov stalnega prebivališča. V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali prebivališče prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite optično prebrano soglasje drugega starša.
Za oddajo vloge potrebujete

V primeru zahteve po soglasju, priložite optično prebrano soglasje drugega starša.
Če prijavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo prebivališča, je potrebno priložiti optično prebrano pooblastilo te osebe.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava stalnega prebivališča
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in ga skeniranega skupaj s prilogami posredujete na elektronski naslov upravne enote.

Za oddajo vloge potrebujete

V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali prebivališče prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša.

Če prijavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo prebivališča, je potrebno priložiti njeno podpisano pooblastilo.

Vlogi ni potrebno priložiti soglasja drugega od staršev če:

otroka prijavlja na naslov v Republiki Sloveniji, ki je enak naslovu obeh staršev,
otroku prijavlja stalni naslov v tujini, ki je enak naslovu obeh staršev,
tujcu, mlajšemu od 18 let, prijavlja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali stalni naslov v tujini,
otroku prijavlja stalno prebivališče tisti od staršev, ka­teremu je zaupan v varstvo in vzgojo,
je otrokovo stalno prebivališče določeno s sporazu­mom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča;
njegovo prebivališče ni znano,
mu je odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica,
je zadržan izvrševati roditeljsko pravico.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava stalnega prebivališča
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila
 • Vlogo oddate ustno na upravni enoti. Posebnega obrazca ni potrebno izpolnjevati. Obrazec izpišejo na upravni enoti, vi ga le podpišete.
Za oddajo vloge potrebujete

Veljaven osebni dokument.
V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali prebivališče prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša.

Če prijavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo prebivališča, je potrebno priložiti njeno podpisano pooblastilo.

Vlogi ni potrebno priložiti soglasja drugega od staršev če:

 • otroka prijavlja na naslov v Republiki Sloveniji, ki je enak naslovu obeh staršev,
 • otroku prijavlja stalni naslov v tujini, ki je enak naslovu obeh staršev,
 • tujcu, mlajšemu od 18 let, prijavlja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali stalni naslov v tujini,
 • otroku prijavlja stalno prebivališče tisti od staršev, ka­teremu je zaupan v varstvo in vzgojo,
 • je otrokovo stalno prebivališče določeno s sporazu­mom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča;
 • njegovo prebivališče ni znano,
 • mu je odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica,
 • je zadržan izvrševati roditeljsko pravico.
Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava stalnega prebivališča
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE