Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za prijavo stalnega prebivališča za mladoletno ali drugo osebo

Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita stalno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik na naslov, kjer posameznik stalno prebiva. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Prijavo prebivališča lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo.

Navodila
 • Po prijavi z e-identiteto (digitalno potrdilo ali smsPASS) se vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno.
 • Podatke o otroku oziroma o drugi osebi je potrebno vpisati ročno.
 • Navesti je potrebno novi naslov stalnega prebivališča. V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali prebivališče prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite optično prebrano soglasje drugega starša.
Za oddajo vloge potrebujete

V primeru zahteve po soglasju, priložite optično prebrano soglasje drugega starša.
Če prijavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo prebivališča, je potrebno priložiti optično prebrano pooblastilo te osebe.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava stalnega prebivališča
Brezplačno
Navodila

Obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in ga skupaj s prilogami pošljite na naslov upravne enote, na območju katere prijavljate stalno prebivališče oziroma skeniranega skupaj s prilogami posredujete na elektronski naslov upravne enote

Za oddajo vloge potrebujete

V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali prebivališče prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša.

Če prijavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo prebivališča, je potrebno priložiti njeno podpisano pooblastilo.

Vlogi ni potrebno priložiti soglasja drugega od staršev če:

 • otroka prijavlja na naslov v Republiki Sloveniji, ki je enak naslovu obeh staršev,
 • otroku prijavlja stalni naslov v tujini, ki je enak naslovu obeh staršev,
 • tujcu, mlajšemu od 18 let, prijavlja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali stalni naslov v tujini,
 • otroku prijavlja stalno prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo,
 • je otrokovo stalno prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča;
 • njegovo prebivališče ni znano;
 • mu je odvzeta starševska skrb, je zadržan izvrševati starševsko skrb.
Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava stalnega prebivališča
Brezplačno
Navodila

Vlogo oddate ustno na upravni enoti, na območju katere prijavljate stalno prebivališče. Posebnega obrazca ni potrebno izpolnjevati. Obrazec izpišejo na upravni enoti, vi ga le podpišete.

Za oddajo vloge potrebujete

Veljaven osebni dokument.

V primerih, ko živijo starši na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali prebivališče prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša.

Če prijavljate drugo osebo, ki vas je pooblastila za prijavo prebivališča, je potrebno priložiti njeno podpisano pooblastilo.

Vlogi ni potrebno priložiti soglasja drugega od staršev če:

 • otroka prijavlja na naslov v Republiki Sloveniji, ki je enak naslovu obeh staršev,
 • otroku prijavlja stalni naslov v tujini, ki je enak naslovu obeh staršev,
 • tujcu, mlajšemu od 18 let, prijavlja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali stalni naslov v tujini,
 • otroku prijavlja stalno prebivališče tisti od staršev, kateremu je zaupan v varstvo in vzgojo,
 • je otrokovo stalno prebivališče določeno s sporazumom o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ali odločbo pristojnega sodišča;
 • njegovo prebivališče ni znano;
 • mu je odvzeta starševska skrb, je zadržan izvrševati starševsko skrb.
Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava stalnega prebivališča
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE