VlogaVloga za prijavo stalnega prebivališča

Vlogo za prijavo stalnega prebivališča vložite, kadar se v nekem naselju stalno naselite ali spremenite naslov stanovanja ali če prijavljate spremembo naslova stanovanja v tujini.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi  z digitalnim potrdilom se vaši podatki v obrazec prenesejo samodejno. Navesti je potrebno novi naslov stalnega prebivališča in priložiti dokazilo o pravici prebivanja na izbranem naslovu.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu, najemna ali podnajema pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta, pri čemer soglasja lastnika ni potrebno overjati.
Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava stalnega prebivališča
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Prijaviti morate v roku osmih dni od naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za stalno prebivanja tujca.

Ob vložitvi vloge se morate opredeliti do:

  • gospodinjstva in
  • naslova za vročanje.
Za oddajo vloge potrebujete
  • Veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo,
  • Dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu, najemna ali podnajema pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta, pri čemer soglasja lastnika ni potrebno overjati.
Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava-odjava stalnega prebivališča
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (295):

Da

Ne

Delno