VlogaVloga za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji

Vlogo za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji vložite, kadar boste na nekem naslovu stalno prebivali.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Po prijavi  z digitalnim potrdilom se vaši podatki v obrazec prenesejo samodejno. Navesti je potrebno novi naslov stalnega prebivališča in priložiti dokazilo o pravici prebivanja na izbranem naslovu.

 

Izpolnjeno vlogo posredujete upravni enoti, na območju katere prijavljate stalno prebivališče.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslo­vu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava stalnega prebivališča
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Obrazec izpolnite, natisnite, podpišite in ga skeniranega skupaj s prilogami posredujete na elektronski naslov upravne enote.

Za oddajo vloge potrebujete

Dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na naslo­vu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca.

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava stalnega prebivališča
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Stalno prebivališče morate prijaviti v osmih dneh od dneva naselitve na naslov oziroma od vročitve dovoljenja za stalno prebivanje tujca.

Ob vložitvi vloge se morate opredeliti do naslova za vročanje, če imate prijavljeno tudi začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Za oddajo vloge potrebujete
  • Veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo.
  • Dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslo­vu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. Dokazila niso po­trebna, če se posameznika, ki ni poslovno sposoben, prijavljate na naslov staršev ali drugega zakonitega zastopnika.
     

Stroški postopka
Namen Strošek
Prijava stalnega prebivališča
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE