VlogaVloga za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Upravljavec osebnih podatkov mora posamezniku na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov,potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje, posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;ati informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave, posredovati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, pojasniti tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika. Poseben obrazec ni predpisan. Uporabite lahko neobvezujoč obrazec, ki ga je pripravil Informacijski pooblaščenec.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vloga mora vsebovati:

 

 • osebne podatke vlagatelja,
 • natančen opis okoliščin (podatki o kraju, času dogodka, osebnem položaju vlagatelja v dogodku,...),
 • vrsto podatkov, ki jih vlagatelj potrebuje za uveljavljanje pravic,
 • obrazložen namen uporabe podatkov (zakaj in kje jih namerava uporabiti).

 

Zahteva mora, poleg ostalih vsebin iz obrazca, vsebovati čim bolj podroben opis osebnih podatkov oziroma dokumentov, ki jih želite prejeti,npr.:

 

 • kopija plačilnega listka za mesec,
 • kopija personalne mape,
 • izpis telefonskih klicev za obdobje,
 • pogodbo, ki ste jo je sklenil,
 • izpis podatkov o opravljenih nakupih,
 • podatki o ocenah v željenem letniku,
 • osebni podatki, ki ste jih določenega dne prejeli od določenega organa, itd.

 

V nasprotnem primeru upravljavec ne more ugotoviti, kateri osebni podatki oziroma dokumenti so predmet zahteve posameznika, ali pa vam posreduje vse razpoložljive osebne podatke, kar pa vam lahko povzroči precejšnje stroške.


Od upravljavca zahtevajte le tiste podatke oziroma informacije, ki jih res želite. Če želite samo izpis ali kopijo vaših osebnih podatkov, potem označite samo to.

 

V vlogi nedvoumno opredelite namen in praviloma navedite tudi pravno podlago, na osnovi katere boste uveljavljali svoje pravice. Pozorni bodite, da bo črkovanje v vlogi pravilno in brez napak, da se lahko podatki zanesljivo najdejo.

 

Zahteva se lahko vloži enkrat na tri mesece, glede obdelave občutljivih osebnih podatkov in osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem videonadzora pa enkrat na mesec.

 

Obrazec za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki je potrebno izpolniti, pripeti k vlogi ter elektronsko poslati na izbrani organ.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vloga mora vsebovati:

 

 • osebne podatke vlagatelja,
 • natančen opis okoliščin (podatki o kraju, času dogodka, osebnem položaju vlagatelja v dogodku,...),
 • vrsto podatkov, ki jih vlagatelj potrebuje za uveljavljanje pravic,
 • obrazložen namen uporabe podatkov (zakaj in kje jih namerava uporabiti).

 

Zahteva mora, poleg ostalih vsebin iz obrazca, vsebovati čim bolj podroben opis osebnih podatkov oziroma dokumentov, ki jih želite prejeti,npr.:

 

 • kopija plačilnega listka za mesec,
 • kopija personalne mape,
 • izpis telefonskih klicev za obdobje,
 • pogodbo, ki ste jo je sklenil,
 • izpis podatkov o opravljenih nakupih,
 • podatki o ocenah v željenem letniku,
 • osebni podatki, ki ste jih določenega dne prejeli od določenega organa, itd.

 

V nasprotnem primeru upravljavec ne more ugotoviti, kateri osebni podatki oziroma dokumenti so predmet zahteve posameznika, ali pa vam posreduje vse razpoložljive osebne podatke, kar pa vam lahko povzroči precejšnje stroške.

 

Od upravljavca zahtevajte le tiste podatke oziroma informacije, ki jih res želite. Če želite samo izpis ali kopijo vaših osebnih podatkov, potem označite samo to.

 

V vlogi nedvoumno opredelite namen in praviloma navedite tudi pravno podlago, na osnovi katere boste uveljavljali svoje pravice. Pozorni bodite, da bo črkovanje v vlogi pravilno in brez napak, da se lahko podatki zanesljivo najdejo.

 

Zahteva se lahko vloži enkrat na tri mesece, glede obdelave občutljivih osebnih podatkov in osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem videonadzora pa enkrat na mesec.

 

Obrazec za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki je potrebno izpolniti ter po pošti poslati na izbrani organ.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vloga mora vsebovati:

 

 • osebne podatke vlagatelja,
 • natančen opis okoliščin (podatki o kraju, času dogodka, osebnem položaju vlagatelja v dogodku,...),
 • vrsto podatkov, ki jih vlagatelj potrebuje za uveljavljanje pravic,
 • obrazložen namen uporabe podatkov (zakaj in kje jih namerava uporabiti).

 

Zahteva mora, poleg ostalih vsebin iz obrazca, vsebovati čim bolj podroben opis osebnih podatkov oziroma dokumentov, ki jih želite prejeti,npr.:

 

 • kopija plačilnega listka za mesec,
 • kopija personalne mape,
 • izpis telefonskih klicev za obdobje,
 • pogodbo, ki ste jo je sklenil,
 • izpis podatkov o opravljenih nakupih,
 • podatki o ocenah v željenem letniku,
 • osebni podatki, ki ste jih določenega dne prejeli od določenega organa, itd.

 

V nasprotnem primeru upravljavec ne more ugotoviti, kateri osebni podatki oziroma dokumenti so predmet zahteve posameznika, ali pa vam posreduje vse razpoložljive osebne podatke, kar pa vam lahko povzroči precejšnje stroške.


Od upravljavca zahtevajte le tiste podatke oziroma informacije, ki jih res želite. Če želite samo izpis ali kopijo vaših osebnih podatkov, potem označite samo to.

 

V vlogi nedvoumno opredelite namen in praviloma navedite tudi pravno podlago, na osnovi katere boste uveljavljali svoje pravice. Pozorni bodite, da bo črkovanje v vlogi pravilno in brez napak, da se lahko podatki zanesljivo najdejo.

 

Zahteva se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri upravljavcu osebnih podatkov. Zahteva se lahko vloži enkrat na tri mesece, glede obdelave občutljivih osebnih podatkov in osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem videonadzora pa enkrat na mesec.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (90):

Da

Ne

Delno