Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaZahteva za seznanitev s podatki v Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji (SIS II)

Z vlogo lahko oseba zaprosi za seznanitev s podatki v Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji (SIS II). Vloga je na voljo tudi v angleškem jeziku. (Request for Information on Data in the Schengen Information System in Slovenia (SIS) is also available in English.

Navodila

Vlogo na Policijo pošljete elektronsko, z uporabo vaše digitalne identitete. 

Po prijavi z digitalno identiteto se nekateri vaši osebni podatki v obrazec prenesejo samodejno, poleg tega pa lahko vlogo shranite v predal na eUpravi. Oddano elektronsko vlogo obdela Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.

Izpis prejmete po pošti na vaš naslov za vročanje.

Podatki, ki jih boste navedli, služijo kot identifikatorji, preko katerih lahko zanesljivo iščemo podatke, ki se v zbirki SIS II nanašajo na vas, prav tako pa tudi za to, da vam bomo te podatke lahko poslali. 

Pogoji za oddajo
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Podatki, ki jih boste navedli, služijo kot identifikatorji, preko katerih lahko zanesljivo iščemo podatke, ki se v zbirki SIS II nanašajo na vas, prav tako pa tudi za to, da vam bomo te podatke lahko poslali. Zato bodite pozorni, da je črkovanje pravilno in brez napak.

Vlogo pošjete priporočeno s povratnico na: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

Vlogo lahko vložite tudi na vseh mejnih prehodih, upravnih enotah in diplomatsko – konzularnih predstavništvih RS v tujini. Vloga se nemudoma odstopi v reševanje Policiji. Ta mora posamezniku omogočiti vpogled, prepis, kopiranje in potrdilo v 15 dneh od prejema zahteve ali ga v istem roku pisno obvestiti o razlogih za zavrnitev.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
Navodila

Podatki, ki jih boste navedli, služijo kot identifikatorji, preko katerih lahko zanesljivo iščemo podatke, ki se v zbirki SIS II nanašajo na vas, prav tako pa tudi za to, da vam bomo te podatke lahko poslali. Zato bodite pozorni, da je črkovanje pravilno in brez napak.

Vlogo vložite pisno ali ustno na zapisnik pri Policiji:
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

Vlogo lahko vložite tudi na vseh mejnih prehodih, upravnih enotah in diplomatsko – konzularnih predstavništvih RS v tujini. Vloga se nemudoma odstopi v reševanje Policiji. Ta mora posamezniku omogočiti vpogled, prepis, kopiranje in potrdilo v 15 dneh od prejema zahteve ali ga v istem roku pisno obvestiti o razlogih za zavrnitev.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE