VlogaPredlog za vpis v razvid zasebnega vzgojitelja

Vloga je namenjena osebam, ki želijo pridobiti status zasebnega vzgojitelja.

elektronsko

Opis elektronskega načina oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo pošljete elektronsko na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vlogi pripnete priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
  • skenirano potrdilo o diplomi
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo pošljete po pošti priporočeno na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vlogi priložite priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
  • fotokopija potrdila o diplomi
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo oddate osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Vlogi priložite priloge.

Za oddajo vloge potrebujete
  • fotokopija potrdila o diplomi
Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno
POVRATNE INFORMACIJE