VlogaNaročilo digitalnih geodetskih podatkov

Geodetske podatke lahko pridobite na glavnem uradu geodetske uprave v oddelku za izdajanje podatkov in na območnih geodetskih upravah.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Za naročilo digitalnih geodetskih podatkov iz evidenc zemljiškega katastra s podatki o lastnikih, katastra stavb s podatki o lastnikih, registra nepremičnin s podatki o lastnikih, evidence trga nepremičnin in ortofote izpolnite obrazec in ga pošljite na geodetsko upravo.

Izpolnjen obrazec lahko posredujete tudi po elektronski pošti na naslov: gic.gu@gov.si

V primeru nastalih materialnih stroškov, se le-ti obračunajo na podlagi Enotnega stroškovnika, ki ga predpisuje ZDIJZ ki je objavljen v 17. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Za naročilo digitalnih geodetskih podatkov iz evidenc zemljiškega katastra s podatki o lastnikih, katastra stavb s podatki o lastnikih, registra nepremičnin s podatki o lastnikih, evidence trga nepremičnin in ortofote izpolnite obrazec in ga pošljite na geodetsko upravo.

V primeru nastalih materialnih stroškov, se le-ti obračunajo na podlagi Enotnega stroškovnika, ki ga predpisuje ZDIJZ ki je objavljen v 17. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Stroški postopka
Namen Strošek
Brezplačno
Brezplačno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (93):

Da

Ne

Delno