VlogaVloga za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja

Dovoljenje za zbiranje izključno hladnega orožja se izda osebi, pri kateri ni zadržkov javnega reda, je zanesljiva in izpolnjuje pogoje za hrambo orožja.

po pošti

Opis načina oddaje vloge po pošti (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja pošljete upravni enoti, na območju katere imate prijavljeno stalno prebivališče.

Za oddajo vloge potrebujete
  • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ga dobi pri pooblaščenem zdravniku,
  • potrdilo, da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem pri pooblaščeni organizaciji, ali da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih, ali da je član lovske družine oziroma ima opravljen lovski izpit, ali da je varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja,
  • dokazilo, da izpolnjuje pogoje za hrambo orožja.
Stroški postopka
Namen Strošek
Dovoljenje za zbiranje orožja
90,90 EUR

osebno

Opis osebne oddaje vloge (kaj in kdaj morate narediti, kaj potrebujete, morate kaj dodati, kakšni so pogoji in podobno)

Navodila

Vlogo za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja vložite na upravni enoti, na območju katere imate prijavljeno stalno prebivališče.

 

Za oddajo vloge potrebujete
  • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ga dobi pri pooblaščenem zdravniku,
  • potrdilo, da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem pri pooblaščeni organizaciji, ali da je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih, ali da je član lovske družine oziroma ima opravljen lovski izpit, ali da je varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja,
  • dokazilo, da izpolnjuje pogoje za hrambo orožja.
Stroški postopka
Namen Strošek
Dovoljenje za zbiranje orožja
90,90 EUR
POVRATNE INFORMACIJE