Pogosto vprašanje

V:
Kje so urejene pravice žrtev vojnega nasilja, kdo je pristojen za izvajanje zakona in kje se vlagajo zahtevki za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja?
O:
Varstvo žrtev vojnega nasilja ureja Zakon o žrtvah vojnega nasilja. Za izvajanje navedenega zakona je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. O priznanju statusa žrtve vojnega nasilja po tem zakonu odloča na prvi stopnji pristojna upravna enota.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno