Pogosto vprašanje

V:
Ali je treba za pridobitev statusa družinskega pomočnika opraviti kakšno usposabljanje ali tečaj?
O:
Zakon o socialno varstvenih prejemkih določa, da se mora družinski pomočnik udeleževati programa usposabljanja, o katerem se dogovorita Socialna zbornica Slovenije in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter na podlagi redne letne pogodbe. Tako zbornica določi vsebino, pogostost in trajanje programa ter izbere izvajalce oziroma predavatelje. Usposabljanje poteka v obliki dvodnevnega seminarja, ki se ga običajno udeleži okrog 30 oseb oziroma družinskih pomočnikov, katerim je program namenjen. Po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih je program usposabljanja obvezen in vpliva na kvaliteto skrbi za uporabnika, to je invalidno osebo. Udeležba na usposabljanju je brezplačna.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno