Pogosto vprašanje

V:
Sem vojni veteran in me zanima kdaj mi pripada brezplačno dodatno zdravstveno zavarovanje? Koliko moram biti star oz. koliko let delovne dobe moram imeti?
O:
Vojnemu veteranu pripada pravica do zdravstvenega varstva po dopolnjeni starosti 55 let ali če je pri njemu nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti (odločba, potrdilo ZPIZ-a) in če je hkrati upravičen do veteranskega dodatka (prejemki na družinskega člana ne presegajo 497,15 EUR).

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (188):

Da

Ne

Delno