Pogosto vprašanje

V:
Zanima me, ali obstaja zahtevek za plačilo vojne odškodnine za med II. svetovno vojno padlega družinskega člana (konkretno strica). Kje lahko dobim več informacij v zvezi s tem?
O:
Zakon o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ) ureja upravičence do odškodnine, vrste odškodnine in postopek za uveljavitev pravice do odškodnine. Upravičenci do odškodnine po tem zakonu so določeni z zakonom o žrtvah vojnega nasilja, z zakonom o popravi krivic in z zakonom o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991. Odločbe o višini odškodnine izdaja Slovenska odškodninska družba.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno