Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Oče je upravičenec do varstvenega dodatka. Me je kljub temu dolžan preživljati?
O:
Družinski zakonik v poglavju o obveznosti preživljanja med starši in otroki v 183. členu določa, da morajo starši preživljati svoje otroke do polnoletnosti.

Po polnoletnosti so starši dolžni preživljati polnoletnega otroka ob pogoju srednješolskega izobraževanja oziroma nadalje višješolskega strokovnega študija/visokošolskega študija. Družinski zakonik v zvezi s preživljanjem torej določa, da upravičenec ne sme biti zaposlen ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb. Preživljanje po polnoletnosti je tudi omejeno do prvega zaključka srednješolskega izobraževanja oziroma do pridobitve najvišje ravni splošne oziroma strokovne izobrazbe, ki jo je po predpisih s področja srednjega šolstva možno pridobiti oziroma le do prvega zaključka dodiplomskega študija ali do prvega zaključka magistrskega študijskega programa ali enovitega magistrskega študijskega programa v skladu z določbami zakona, ki ureja visoko šolstvo. Obveznost preživljanja traja najdlje do upravičenčevega dopolnjenega 26. leta starosti.
POVRATNE INFORMACIJE