VodičKaj moram narediti v primeru smrti?

Kje, na kakšen način je oseba umrla?

Postopek prijave smrti se razlikuje glede na to, ali je oseba umrla v zdravstvenem zavodu ali na domu, izven zdravstvenega zavoda. Lahko pa smrt nastopi tudi nenadno, kot na primer v prometni nesreči, pride do nasilne smrti ali smrti v tujini.