Pogosto vprašanje

V:
Komu je potrebno prijaviti smrt osebe in v kakšnem roku?
O:
Smrt je potrebno prijaviti upravni enoti oziroma matičarju, na območju katerega je kraj, kjer je oseba umrla. Ta upravna enota je tudi pristojna za vpis smrti v matični register.

V skladu z Zakonom o matičnem registru je rok za prijavo smrti dva dni od dneva smrti. Če smrti ni mogoče prijaviti v navedenem roku, ker pristojni organ nima uradnih ur, se mora smrt prijaviti prvi delovni dan po poteku roka.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (13):

Da

Ne

Delno