Pogosto vprašanje

V:
Kdo je dolžan prijaviti smrt?
O:
Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, vojašnici, turistično – gostinskem objektu, zavodu za prestajanje kazni ali v drugem nastanitvenem objektu, organizaciji oziroma zavodu, mora pristojnemu organu prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla.

Če je oseba umrla izven naštetih objektov, pa je smrt dolžan prijaviti mrliški preglednik oziroma zdravnik, ki je ugotovil smrt, družinski člani umrlega ali tisti s katerim je umrli živel. Prijavi smrti pa mora biti v tem primeru priloženo potrdilo o smrti, ki ga izda pristojni zdravstveni delavec.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (8):

Da

Ne

Delno