Pogosto vprašanje

V:
Ali so lahko brat/sestra, teta/stric, nečak/nečakinja, vnuk/vnukinja pokojne osebe upravičeni do izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in do pomoči po smrti družinskega člana?
O:
Da. Od 1.6.2018 so brat/sestra, teta/stric, nečak/nečakinja, vnuk/vnukinja pokojne osebe lahko upravičeni do izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in do pomoči po smrti družinskega člana. Na podlagi Zakona o socialno varstvenih prejemkih se namreč kot družinski član umrle osebe, tj. osebe, ki je ob izpolnjevanju vseh zakonsko določenih pogojih, lahko upravičena do pogrebnine in posmrtnine, šteje:
1. zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo oziroma oseba, s katero je umrli živel v registrirani istospolni partnerski skupnosti,
2. otroci in pastorki,
3. starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti,
4. bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (13):

Da

Ne

Delno