Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zračni promet: Vpis zrakoplova v register

V slovenskem zračnem prostoru ne sme leteti zrakoplov, ki ni registriran. Šteje se, da je zrakoplov registriran v Republiki Sloveniji, če je vpisan v register zrakoplovov Republike Slovenije ali v drugo ustrezno evidenco.

Osnova za izdajo plovnosti zrakoplova je vpis v register zrakoplovov, ki ga vodi Agencija za civilno letalstvo.

Zrakoplov lahko registrira v Republiki Sloveniji, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. lastnik zrakoplova je državljan Republike Slovenije,

2. zrakoplov ima spričevalo o plovnosti, ki ga je izdalo ministrstvo, pristojno za promet ali spričevalo o plovnosti, ki ga je izdala druga država in je njegovo veljavnost priznalo ministrstvo, pristojno za promet,

3. zrakoplov ni registriran v nobeni drugi državi in

4. zrakoplov izpolnjuje predpisane pogoje glede omejitev hrupa in drugih emisij, kar ugotovi agencija.

Zrakoplov se vpiše v register zrakoplovov na zahtevo lastnika oziroma vseh lastnikov zrakoplova.


Javna agencija za civilno letalstvo izda potrdilo o vpisu v register zrakoplovov za zrakoplove prometne, splošne in posebne kategorije ter motorne zmaje. Poleg potrdila o vpisu v register izda Ministrstvo za promet tudi odločbo o vpisu.

Zrakoplov se izbriše iz registra zrakoplovov če:

1. to zahteva lastnik zrakoplova oziroma uporabnik zrakoplova z dovoljenjem lastnika,

2. zrakoplov ne izpolnjuje zahtev za registracijo ,

3. se zrakoplov vpiše v vojaški register zrakoplovov,

4. je zrakoplov uničen ali izgubljen in je iskanje zaključeno, ali je bil zaradi drugih razlogov vzet iz uporabe,

5. zrakoplov v zadnjih treh letih ni imel veljavnega spričevala o plovnosti zrakoplova.

Uporabne povezave

pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE