Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vozniki in vozila: Vožnja s spremljevalcem

Vožnja s spremljevalcem se je, poleg usposabljanja v šoli vožnje, izkazala kot najvarnejši in najučinkovitejši način pridobivanja izkušenj. Namenjena je usposabljanju za vozniški izpit in ne nadomešča usposabljanja v šoli vožnje, pač pa ga le dopolnjuje oziroma nadgrajuje.

O vožnji s spremljevalcem govorimo, kadar vozi vozilo v cestnem prometu oseba, ki še nima pravice voziti samostojno in jo v vozilu spremlja oseba, ki pri tem ne opravlja dela učitelja vožnje. Oba, tako oseba, ki vozi s spremljevalcem, kot spremljevalec, pri tem izpolnjujeta predpisane pogoje za takšno obliko udeležbe v cestnem prometu.

Vloga za vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje

Vlogo za vpis spremljevalca lahko vloži kandidat, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pri izbrani upravni enoti. Tam dobite tudi morebitna dodatna pojasnila.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Pogoji za vožnjo s spremljevalcem


Pogoji za vožnjo s spremljevalcem so določeni v Zakonu o voznikih. Če ste starejši od 16 let, smete voziti osebni avtomobil s spremljevalcem, če izpolnjujete naslednje pogoje:

• ste v šoli vožnje opravili teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil kategorije B ,

• ste opravili teoretični del vozniškega izpita,

• ste v šoli vožnje končali praktični del usposabljanja,

• vam vozniško dovoljenje ni odvzeto,

• se vam ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije,

• se vam ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja,

• vam ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,

• v evidenci nimate nobene kazenske točke v cestnem prometu, (če imate vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije),

• vas med vožnjo spremlja spremljevalec,

• je vozilo označeno s predpisano “L” tablico.

Pod navedenimi pogoji smete voziti osebni avtomobil, dokler ne opravite vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje.

S spremljevalcem smete začeti z usposabljanjem v šoli vožnje (tečaj CPP), ko dopolnite šestnajst let.


Vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje

Spremljevalec je lahko eden od staršev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let. V skupni evidenci izrečenih kazenskih točk ne sme imeti več kot pet kazenskih točk ter ima prebivališče v Republiki Sloveniji. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenčni karton vožnje. Vpis opravi upravna enota na vlogo kandidata za voznika, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji.

Vloga za vpis spremljevalca se vloži pri katerikoli upravni enoti. Upravna enota opravi tudi vpis spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji.


Upravno takso za vlogo, vpis spremljevalca v evidenčni karton vožnje, se plača obvezno na upravni enoti, pri oddaji vloge.


Navodila spremljevalcem


Skupaj s tradicionalnim usposabljanjem ter omejitvami in zahtevami po dodatnem usposabljanju v obdobju voznika začetnika kandidat oziroma voznik začetnik postopno pridobiva vozniške izkušnje in zrelost v pogojih manjše izpostavljenosti. Pri vožnji s spremljevalcem si kandidat za voznika motornih vozil nabira izkušnje in oblikuje vozniške navade, zato je pomembno, da spremljevalec z zgledom in nasveti prispeva k osvojitvi vzorcev ravnanja, ki zagotavljajo umirjen, varen in nemoten potek prometa.


Če se usposabljate s spremljevalcem:

• lahko vozite osebni avtomobil (v prometnem dovoljenju je v polju Vrsta vozila vpisano M1 osebni avtomobil), brez priklopnega vozila, na ozemlju Republike Slovenije, če vas spremlja spremljevalec, ki je vpisan v evidenčni karton vožnje. Vozilo mora biti označeno s predpisano tablico kvadratne oblike, zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve. »L« tablica mora biti nameščena na levi polovici zadnje strani vozila, kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem. Tablica mora biti velikosti vsaj 178mm x 178mm in mora odsevati svetlobo.

• S spremljevalcem se lahko usposabljate, dokler ne opravite vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od vpisa spremljevalca v evidenco o vozniških dovoljenjih in v evidenčni karton vožnje.

• Med usposabljanjem morate imeti pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B.


Spremljevalec je odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je storila oseba, ki se usposablja s spremljevalcem, razen če tega ni mogel preprečiti.

Oseba, ki se usposablja s spremljevalcem, in spremljevalec med vožnjo ne smeta telefonirati in ne smeta imeti alkohola v organizmu.


S spremljevalcem se lahko usposabljate, če vam vozniško dovoljenje ni odvzeto, oziroma se vam ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije. Se vam ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja, oziroma vam ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. V evidenci nimate nobene kazenske točke v cestnem prometu ter če imate vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije. Spremljevalec mora imeti veljavno vozniško dovoljenje in v evidenci ne sme imeti več kot pet kazenskih točk.


Pred začetkom usposabljanja pri izbrani zavarovalnici preverite pogoje avtomobilske odgovornosti za škodo, povzročeno tretji osebi z vozilom, ki ga je vozila oseba, ki se usposablja s spremljevalcem. Praviloma so predvidena enaka doplačila kot za voznike, ki imajo manj kot tri leta veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije.

Uporabne povezave

Pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE