Aktivnost Sprememba podatkov o vozilu

Vsako spremembo podatkov o vozilu, njegovem lastniku ali uporabniku morate prijaviti v registru vozil.

Registracija vozila je vpis podatkov o vozilu, lastniku vozila in registrski oznaki v evidenco registriranih vozil.

Vloga za odjavo vozila

 
Možni načini oddaje:
  • osebno

Pri spremembi podatkov o lastništvu vozila v prometno dovoljenje in evidenco registriranih vozil vpišemo novega lastnika vozila.


Če gre za spremembo podatkov o lastniku vozila, voznik ostane isti, spremenijo se le njegovi podatki, kot so ime, priimek ali naslov prebivališča oziroma sedeža.


Če vozilu spremenite tehnične lastnosti, je treba prijaviti spremembo tehničnih podatkov o vozilu. Podatke o tehničnih spremembah, ki so bile potrjene na tehničnem pregledu, lahko prevzamemo iz evidence registriranih vozil.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (65):

Da

Ne

Delno