Aktivnost Prekrški v prometu

V prekrškovnem postopku odloča sodišče.

Sodišče v prekrškovnem postopku odloča o odgovornosti za prekršek ter izreku sankcije, zahtevah za sodno varstvo zoper odločbe, izdane v postopku o prekršku, ki jih izdajo prekrškovni organi, prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, določitvi nadomestnega zapora ter opravi nalog v splošno korist namesto izvršitve globe in stroškov postopka.

Prekrškovni organ lahko, glede na vrsto prekrška, sodišču predlaga tudi začasni odvzem vozniškega dovoljenja ali začasni odvzem predmetov (npr. vozila) ter tudi druge stranske sankcije.

Več o postopku

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno