Pogosto vprašanje

V:
Imam štiri otroke, starejši sin je star 20 let in je v delovnem razmerju, ostali trije so še šoloobvezni. Ali smo upravičeni do nižje letne dajatve?
O:
Ne, pogoj za uveljavljanje nižje letne dajatve enega osebnega avtomobila v lasti družine s štirimi ali več otroki je, da je otrok oseba do dopolnjenega 18. leta starosti, starejša oseba pa, če se šola, dokler ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti.

Izjemoma se za otroka šteje tudi oseba po tej starosti, če traja njeno šolanje na visoki stopnji pet ali šest let, ali če oseba zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja vojaškega roka med šolanjem ni končala šolanja v predpisanem roku. Status otroka se podaljša za toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi teh razlogov podaljšalo.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (4):

Da

Ne

Delno