Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

vodič Avto bom odjavil iz prometa

Pri odjavi avta iz prometa se lastništvo avta ne spremeni. Avto odjavite v primerih, kot so:

  • hramba avtomobila za krajše ali daljše obdobje doma,
  • registracija avta v tujini,
  • vozilo je bilo ukradeno...
Kakšen je postopek?
1

Predlog za odjavo vozila

OBVEZNO
Predlog za odjavo vozila podate registracijski organizaciji*.

*Registracijske organizacije so:

2

Postopki na registracijski organizaciji

OBVEZNO
Na registracijski organizaciji opravite naslednje:
- Plačate takse za odjavo
- Vrnete registrski tablici

Če avto odjavljate zaradi oddaje v uničenje, morate predložiti potrdilo o uničenju.

Če je avto še registriran, pri registracijski organizaciji podate zahtevek za vračilo letne dajatve/cestnine v sorazmernem delu do poteka registracije.

DOBRO JE VEDETI

Od 1. aprila 2018 je uvedena dajatev za odjavljena vozila.

Dajatev za odjavljeno vozilo:
- se plačuje za vozila kategorij M1, N1, in L2e (osebni avto, tovorno vozilo, moped-trikolo);
- obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila in se plačuje deset let od odjave vozila;
- višina dajatve za odjavljeno vozilo se določi v višini 25 % letne dajatve, ki je za tako vozilo določena;
- dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje enkrat letno v enkratnem znesku;
- če lastnik odjavljenega vozila prenese lastništvo na drugo osebo, ki ima sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, novi lastnik postane zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo po nastanku obveznosti plačila dajatve za odjavljeno vozilo pošlje lastniku odjavljenega vozila plačilni nalog za plačilo nastale obveznosti, lastnik mora plačilo izvesti v 30 dneh po prejemu naloga.

Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo preneha, če iz evidence registriranih vozil, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja motorna vozila, izhaja da je bilo vozilo:
- predano v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali
- znova registrirano.

Obveznost plačila dajatve za odjavljeno vozilo preneha tudi, če zavezanec upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predloži:
- potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;
- policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo vozilo ukradeno;
- dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali
- izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.

POVRATNE INFORMACIJE