Vodič Nakup in prodaja avtomobila

Kaj moram storiti, če želim prodati avtomobil? Kakšen je postopek, če želim avtomobil kupiti?

Vodič vas bo skozi vprašanja vodil do opisa postopkov, ki jih morate opraviti, če želite pridobiti ali odsvojiti avtomobil.