Promet in prometna infrastruktura Pomorski promet

Vpis čolna v register, izpit za voditelja čolna, preizkus znanja za upravljanje čolna, izpit za VHF GMDSS radijsko postajo …

Izpit za VHF GMDSS radijsko postajo

Na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah, se mora nahajati oseba, ki je usposobljena za upravljanje ...

Izpit za voditelja čolna

Oseba, ki upravlja čoln, mora imeti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, ki ga pridobi na podlagi opravljenega izpita. Čoln je plovilo, ki ...

Preizkus znanja za upravljanje čolna

Za upravljanje čolna z motorjem moči do 7,35 kW in do 7 metrov dolžine ali vodnega skuterja, je potrebno opraviti najmanj preizkus znanja za upravljanje čolna.

Izpit za mornarja motorista

Naziv "mornar motorist" dobi pomorščak, ki je star najmanj 18 let, ima končano najmanj osnovno šolo ter ima kot član posadke opravljeno ...

Pridobitev dovoljenja za izvedbo vodnih prireditev

Vodne prireditve in druge aktivnosti na vodi v območju pristaniškega akvatorija se lahko opravljajo le z dovoljenjem Uprave Republike Slovenije za ...

Prijava kršitev Pomorski inšpekciji

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s ...

Pomorska knjižica

Pomorsko knjižico mora imeti pomorščak, ki se vkrca kot član posadke ladje trgovske mornarice Republike Slovenije. Izda se pomorščaku, ki je dopolnil ...

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (8):

Da

Ne

Delno