Promet in prometna infrastruktura Pomorski promet

Vpis čolna v register, izpit za voditelja čolna, preizkus znanja za upravljanje čolna, izpit za VHF GMDSS radijsko postajo …

Vpis čolna v register

V vpisnik morskih čolnov se lahko vpiše čoln, ki je v več kakor polovični lasti državljanov Republike Slovenije ali držav članic Evropske unije ali ...

Izpit za VHF GMDSS radijsko postajo

Na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah, se mora nahajati oseba, ki je usposobljena za upravljanje ...

Izpit za voditelja čolna

Čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov. Oseba, ki upravlja čoln, mora imeti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna.

Preizkus znanja za upravljanje čolna

Preizkus znanja za upravljanje čolna lahko opravljajo državljani Republike Slovenije in posamezniki, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ...

Izpit za mornarja motorista

Naziv "mornar motorist" dobi pomorščak, ki je star najmanj 18 let, ima končano najmanj osnovno šolo ter ima kot član posadke opravljeno ...

Pridobitev dovoljenja za izvedbo vodnih prireditev

Vodne prireditve in druge aktivnosti na vodi v območju pristaniškega akvatorija se lahko opravljajo le z dovoljenjem Uprave Republike Slovenije za ...

Prijava kršitev Pomorski inšpekciji

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s ...

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (7):

Da

Ne

Delno