Aktivnost Prijava na letovanje v počitniških enotah Ministrstva za javno upravo

V počitniških enotah je možno letovati preko celega leta, razen v času, ko se v počitniških enotah opravljajo vzdrževalna dela ali ni omogočena normalna raba počitniške enote.

Počitniške enote namenjamo zagotavljanju pogojev za oddih in rekreacijo ter vzdrževanju psihofizičnih sposobnosti zaposlenih v organih državne uprave. Uporabljajo jih lahko tako aktivni kot tudi upokojeni delavci organov državne uprave. Če počitniške enote ostanejo nezasedene, jih lahko uporabljajo tudi zunanji uporabniki.

Prijavnica za letovanje v sezoni

 
Prijavite se lahko na letovanje v počitniških kapacitetah v upravljanju Ministrstva za javno upravo v naprej določenih terminih letovanja.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti

Počitniške enote dodeljujemo na podlagi vrstnega reda prispelih prijav. Pred posredovanjem prijave je treba opraviti telefonsko rezervacijo termina letovanja, in sicer: od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.

V času od 3. 5. 2021 do 4. 6. 2021 lahko rezervacijo opravijo samo aktivni in upokojeni javni uslužbenci organov državne uprave. Posameznik lahko v tem obdobju rezervira samo eno letovanje.

Telefonske rezervacije začnemo zbirati dne 3. 5. 2021 od 9.00 do 12.00 ure, in sicer:
- tel. št.: 01 478 1865 - sprejem rezervacij za enote v Sloveniji in
- tel. št.: 01 478 8692 - sprejem rezervacij za enote na Hrvaškem.


Po opravljeni telefonski rezervaciji se prijavite s prijavnico za letovanje.


Posamezni termin počitnikovanja v počitniških enotah v Sloveniji in v hrvaški Istri vključuje 7 nočitev, razen v enotah na otoku Lošinj in Pag, kjer termin vključuje 10 nočitev.

Prijavnica predstavlja zavezujočo ponudbo, ki jo strokovna služba sprejme z izdajo potrdila o odobritvi letovanja ali računa. Šteje se, da vam je letovanje dodeljeno, ko strokovna služba izda potrdilo o odobritvi letovanja ali račun.

Od 7. 6. 2021 dalje bodo enote na razpolago tudi zunanjim upravičencem. Prav tako bo od tega datuma dalje možno rezervirati več terminov hkrati.

POVRATNE INFORMACIJE