Podpodročje Počitniške enote

Prijava na počitniške enote Ministrstva za javno upravo

Prijava na letovanje v počitniških enotah Ministrstva za javno upravo

V počitniških enotah je možno letovati preko celega leta, razen v času, ko se v počitniških enotah opravljajo vzdrževalna dela ali ni omogočena ...

POVRATNE INFORMACIJE