Pogosto vprašanje

V:
Kam lahko potujem z osebno izkaznico?
O:
Z osebno izkaznico lahko potujete v naslednje države:

• vse države članice Evropske unije,
• vse države članice Evropskega gospodarskega prostora (Islandijo, Lichtenstein in Norveško),
• v Švico,
• Bosno in Hercegovino,
• Srbijo,
• Črno goro,
• Makedonijo in
• Albanijo.
POVRATNE INFORMACIJE