VodičSelitev

Za koliko časa se selite? Za manj kot 90 dni ali za dalj časa?