Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Potrdila in izpiski: Zahteva za pridobitev osebnih podatkov iz Schengenskega informacijskega sistema

Vsakdo ima pravico zahtevati vpogled v osebne podatke o sebi, ki so shranjeni v Schengenskem informacijskem sistemu (SIS II).

Za uspešno opravljanje mejne kontrole na zunanjih mejah EU je v imenu vseh držav članic vzpostavljen Schengenski informacijski sistem, ki vsebuje podatke o določenih posameznikih in predmetih.


Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je zagotovljena vsakemu posamezniku. Tako je posamezniku omogočen nadzor nad osebnimi podatki, ki se hranijo o njem v Schengenskem informacijskem sistemu.

Zahteva za seznanitev s podatki v Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji (SIS II)

Z vlogo lahko oseba zaprosi za seznanitev s podatki v Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji (SIS II). Vloga je na voljo tudi v angleškem jeziku. (Request for Information on Data in the Schengen Information System in Slovenia (SIS) is also available in English.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Ravno tako ima vsakdo pravico do popravka vsebinsko netočnih podatkov ali izbrisa nezakonito vnešenih podatkov o sebi v Schengenskem informacijskem sistemu.

Schengenski informacijski sistem je elektronska zbirka podatkov o:

  • določenih posameznikih, ki jim je vstop v Schengensko območje prepovedan,
  • posameznikih, ki se iščejo zaradi odvzema prostosti ali izročitve,
  • pogrešanih osebah ter
  • predmetih kot so ukradena vozila, plovila, zrakoplovi in dokumenti, denar, orožje, označeni denar, ki izvira iz kaznivih dejanj ipd.

Dostop do podatkov v njem imajo policija, ki opravlja mejno kontrolo in postopke s tujci, upravne enote pri izdajanju dovoljenj za tujce, konzularna predstavništva pri izdaji vizumov, upravne enote in pooblaščene družbe za registracijo motornih vozil.

Države preko svojih nacionalnih sistemov te podatke v skupno zbirko podatkov tudi vnašajo ali o njih v njej poizvedujejo.

Vodnik za uveljavljanje pravice do dostopa - povzetek pravic posameznika

POVRATNE INFORMACIJE