Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Potrdila in izpiski: Zahteva za pridobitev osebnih podatkov za drugo osebo iz evidenc Policije

Posameznik, ki želi uveljavljati svoje pravice iz posameznega dogodka, ki ga je obravnavala policija in pri tem potrebuje osebne podatke drugih udeležencev dogodka, lahko Policijo zaprosi za pridobitev teh podatkov.

Policija lahko osebne podatke druge osebe iz evidenc, katerih upravljavka je posreduje fizičnim osebam, ki so do posredovanja upravičeni na osnovi zakona in izkazanega pravnega interesa ter pravnim osebam, skladno z zakonom.

Zahteva za pridobitev osebnih podatkov drugih oseb iz evidenc Policije

Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Podatke lahko pridobi na podlagi pisne zahteve, ki mora vsebovati:

  • osebne podatke vlagatelja;
  • natančen opis okoliščin (podatke o kraju, času dogodka, osebnem položaju vlagatelja v dogodku, in podobno);
  • vrsto podatkov, ki jih vlagatelj potrebuje za uveljavljanje pravic;
  • obrazložen namen uporabe podatkov (zakaj in kje namerava uporabiti podatke).

Policija lahko posreduje najmanjši možen obseg podatkov, ki upravičeni osebi še zagotovi uveljavljanje njenih pravic in le tiste podatke, ki jih je zbrala ob obravnavanju dogodka ali ob izvrševanju nalog in katerih upravljavka je.


Posredovani podatki se smejo uporabljati samo za prej izkazan namen. Če namerava vlagatelj pisne zahteve uporabiti posredovane podatke za drug namen, mora predhodno pridobiti privolitev policije.


Za posredovanje podatkov mora upravičena oseba vložiti pisno ali elektronsko zahtevo, skladno s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje.

POVRATNE INFORMACIJE