Aktivnost Potrdilo o gospodinjski skupnosti

Če imate oziroma ste imeli evidentirano gospodinjsko skupnost v Republiki Sloveniji, lahko o tem dobite potrdilo.

Prijavo pripadnosti gospodinjski skupnosti podate s prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali z izjavo o spremembi pripadnosti gospodinjstvu.

Vloga za potrdilo iz gospodinjske evidence (seznam članov gospodinjstva)

 
Z vlogo zaprosite za pridobitev potrdila o seznamu prijavljenih članov v gospodinjski skupnosti.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za izdajo potrdila iz gospodinjske evidence (seznam članov) - za drugo osebo

 
Vloga omogoča staršem oziroma skrbnikom pridobitev potrdila za njihovega mladoletnega otroka o seznamu prijavljenih članov v gospodinjski skupnosti. Potrdilo je možno pridobiti tudi za drugo osebo, če imate njeno pooblastilo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za izjavo o pripadnosti gospodinjstvu

 
Če imate prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, morate opredeliti pripadnost gospodinjski skupnosti.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za potrdilo iz gospodinjske evidence (število članov gospodinjstva)

 
Z vlogo zaprosite za potrdilo o številu prijavljenih članov v gospodinjski skupnosti.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za potrdilo iz gospodinjske evidence (število članov) - za drugo osebo

 
Vloga omogoča staršem, skrbnikom in drugim osebam s pooblastilom, da pridobijo potrdilo o številu članov v gospodinjstvu za mladoletnega otroka oziroma za poslovno nesposobno osebo in drugo osebo, ki je prijavitelja pisno pooblastila za pridobitev tega potrdila.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Prijavite lahko samostojno ali skupno gospodinjstvo, ki ima poleg vas še enega ali več članov.


Skupno gospodinjstvo je sestavljeno iz nosilca in članov gospodinjstva.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (62):

Da

Ne

Delno