Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Po kolikem času se izbrišejo kazenske točke in ali je za izbris potrebno oddati posebno vlogo?
O:
Kazenske točke se iz evidence izbrišejo po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene, in sicer po uradni dolžnosti, kar pomeni, da v ta namen ni potrebno oddati posebne vloge, morajo pa biti za to izpolnjeni določeni zakonski pogoji.

Na podlagi Zakona o prekrških se kazenske točke v cestnem prometu iz evidence izbrišejo po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene, če v tem času storilec ne doseže števila kazenskih točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja na ozemlju RS, oziroma če v zakonsko določenem roku ni bila izdana odločba. Z dnem vpisa sodbe oziroma sklepa o prekršku, s katerim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja v Sloveniji, se izbrišejo vse do tedaj zbrane kazenske točke. Iz evidence se izbrišejo tudi vse kazenske točke, izrečene s sodbo oziroma sklepom sodišča ali odločbo prekrškovnega organa, ki so bile za prekršek, storjen v času veljavnosti vozniškega dovoljenja, izrečene po prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Izbriše se tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, izrečeno s sodbo ali sklepom sodišča, ki je bilo vpisano v evidenco po že vpisanem prenehanju veljavnosti istega vozniškega dovoljenja.

POVRATNE INFORMACIJE