Pogosto vprašanje

V:
Kako se overi prevod?
O:
Javno listino, izdano v Republiki Sloveniji, je treba prevesti pri zapriseženem sodnem tolmaču, ki skladno s Pravilnikom o sodnih tolmačih svoj prevod podpiše in ožigosa ter zveže skupaj z listino, ki jo je prevajal.

Seznam zapriseženih sodnih tolmačev najdete na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (9):

Da

Ne

Delno