Pogosto vprašanje

V:
Ali lahko listine v overitev pošljem tudi po pošti?
O:
Seveda. V tem primeru je treba listinam priložiti tudi dokazilo o plačilu upravne takse in izpolnjeni obrazec oziroma vlogo, iz katere bodo natančno razvidne bistvene sestavine: v kateri državi se bo listina uporabila, uporabnik listin v tujini, točen naslov, na katerega se uporabniku po pošti posredujejo overjene listine ter podatki (ime, priimek oziroma ime podjetja in kontaktno osebo ter mobilno telefonsko številko za morebitno razjasnitev dodatnih vprašanj).
POVRATNE INFORMACIJE